„Бизнес инкубаторът” развива и превръща в реалност идеите на предприемачите

Управителят на „Българска финансова група“ Даниел Делчев пред 24rodopi.com

Даниел Делчев е управител на „Българска финансова група“ ООД. Дружеството е съдружник в ДЗЗД „Бизнес инкубатор – Кърджали“. Заради инициатива на обединението, гост на Кърджали на 31 март ще бъде министърът на икономиката Божидар Лукарски.
– Г-н Делчев, как най-разбираемо отговаряте на въпроса „Какво е това Бизнес инкубатор?“
– Бизнес инкубаторът е организация, която подпомага предприемачи – от самия етап на зараждане на бизнес идеята до нейната комерсиализация. Много малки фирми в област Кърджали имат жизнеспособни идеи и визия за развитие, но изпитват сериозни трудности, поради липса на ресурс за поддръжка на офиси, техника, човешки ресурси и т.н. Затова и решихме да изградим този център за развитие на малките и средните предприятия в област Кърджали, който да подпомага стартиращи фирми, както и такива в процес на преструктуриране – които искат да разширят дейността си, да разнообразят своята продукция и т.н. Ще ги подпомагаме не само с консултации, но ще създадем и ще поддържаме ефективни контактни мрежи, които да са им от полза. Ще им предложим редица услуги, като включване в инициативи за млади предприемачи, съдействие за намиране на необходимия капитал, специални предложения за квалификация и преквалификация и много други. Ще им осигурим сътрудничество с браншови камари, иновационни центрове и университети, ще им съдействаме за изграждане на рекламни и инвестиционни стратегии, ще ги подпомогнем да участват в национални и международни търговски изложения.
Освен консултантските и подпомагащите дейности „Бизнес инкубатор“-Кърджали  ще предложи помещения за старта и първите фази от развитието на фирмите с висока гъвкавост по отношение на срока на наемния договор и включените в пакета допълнителни услуги – разходи за електроенергия и офис консумативи, ползване на конферентни зали и презентационна техника, комуникации и интернет връзки, изграждане на сайтове и платформи за електронна търговия и много други, в зависимост от конкретните нужди на настанените фирми.
– По закона за задълженията и договорите „Бизнес инкубатор – Кърджали“ е създадено на 24 март 2011 година. Какво постигнахте за тези 4 години? Има ли нещо, което е непостижимо в кърджалийски условия? Трудно ли се прави бизнес в Източните Родопи?
– Създадохме Дружество по Закона за задълженията и договорите „Бизнес инкубатор – Кърджали“, в което си партнират само местни фирми и организации – „Българска финансова група“ ООД, „Гарс“ ЕООД и Народно читалище „Обединение 1913″. 
За тези четири години разработихме проекта, техническата документация, архитектурните проекти, кандидатствахме по грантова схема, одобриха ни и към настоящия момент приключваме успешно изпълнението на проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор-Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали“. Проектът беше финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Максималната му обща стойност е 964 652.76 лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 620 779.64 лева. 
Като цяло, статистиката показва, че през последната една година в България е станало още по-трудно да се прави бизнес. В класацията Doing Business за 2015 г. на Световната банка от 189 наблюдавани страни нашата е на 38-о място. През 2014 година 85% от икономиките в Европа и Централна Азия са осъществили поне една регулаторна реформа за по-лесен бизнес за местните предприемачи. Според анализаторите България има напредък само в една от категориите – по-лесно се започва нов бизнес, защото са намалени регистрационните такси.
Всички сме наясно, обаче, че трудностите за бизнеса в България започват след регистрацията – необходими са средства за офиси, техника, персонал, режийни разходи, стратегия за развитие, финансиране, реклама и други. Същите са проблемите и в Източните Родопи, но като цяло тук бизнес се прави лесно. Хората са грамотни, комуникативни, имат добри идеи и им е нужна професионална логистика. Точно тук виждаме възможност да бъдем полезни.
– По какъв повод ще ни гостува министър Лукарски?
– Г-н Божидар Лукарски ще ни гостува във връзка с приключването на дейностите по проекта, в качеството си на Министър на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. На 31 март 2015 г. той ще открие официално и ще даде старт на първия в страната Бизнес инкубатор, изграден в читалище.
– „Достатъчно отдалечена от шума и транспортните потоци и достатъчно близо до центъра на Кърджали“ – така е анонсирана основната сграда за настаняване на инкубирани фирми. Какво още ще добавите за този реализиран проект?
– Помещенията за настаняване на инкубирани фирми се намират в двуетажна административна сграда в квартал „Байкал“, която разполага с 10 броя офиси, административен офис за управление и конферентна зала с 50 места. Сградата наистина е малко встрани от институциите и администрациите, но в днешно време разстоянията са условни. Тя е обзаведена с модерни офис мебели и високотехнологично компютърно и офис оборудване, като инкубираните фирми ще имат достъп до цялата база и техника, както и до всички предлагани от инкубатора услуги
Освен основната сграда за настаняване на фирми, по проекта е изграден и Фронт-офис в сградата на НЧ „Обединение 1913″, в който работят петима експерти на постоянни трудови договори. Тук фирмите могат да получат безплатен достъп до всякаква информация, експертна помощ и широк кръг от услуги.
Залата на бившето кино „Обединение“ е превърната в Зала за обучение, презентации и изложения. Тя разполага с 200 места и модерно оборудване, отопление, осветление и озвучаване. В нея ще се организират обучения и презентации на инкубираните фирми и на други желаещи, ще се провеждат семинари и конференции, ще се случват ежегодни браншови търговски изложения.
Като цяло, с този проект се надяваме да дадем своя принос за подобряване на бизнес средата в региона. Практиката в европейски мащаб показва, че в преобладаващите случаи, излизащите от инкубаторите дружества имат по-добри възможности за оцеляване. На микроравнище, инкубаторите поддържат икономиката на малките общини, ограничават миграцията и създават работни места. Ние ще се опитаме да се впишем максимално в технологично ориентираната икономическа политика и да създадем подходящи рамкови условия за нови и съществуващи фирми, като по този начин създадем перспективи за обновяването и развитието на икономически структури в област Кърджали на базата на малките и средните предприятия.
hard admin

*

 

Top