Днес падат първите ограничения „Воден цикъл“

Друг поглед към Водното огледало в Кърджали. На десния бряг вървят дейностите по изпълнението на проекта „Разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Кърджали“.
Ако строителите на Водния цикъл спазят обещанията си, днес трябва да отпаднат първите въведени временни ограничения за движение на МПС по:
1. Бул.“Христо Ботев“, кв. „Възрожденци“:
– Етап I – на 7 ноември бе затворен участък от кръстовището с ул.“Петър Берон“ до кръстовището с ул.“Неофит Бозвели“. Срокът е до 24:00 часа на 06.12.2013 г.;
2. Ул.“Петър Берон“, кв. „Възрожденци“:
– Етап I – на 6 ноември бе затворен участък от кръстовището с бул.“Христо Ботев“ до моста над ул.“Райко Жинзифов“. Срокът е до 06.12.2013г.
Временната организация и безопасност на движението по посочените улици и подобекти е във връзка с реконструкцията на Главен колектор II „Възрожденци“ с дължина 1 397 метра.
hard admin

*

 

Top