Държавата ще купува земи за газопровода от Маказа до Кърджали по пазарни цени, кметове ще бранят интересите на собствениците

Ново проектиране за 4 участъка в община Кирково и 1 в Кърджали

Подробният устройствен план за изграждане на междусистемната газова връзка между България и Гърция в частта на област Кърджали бе одобрен от Националния експертен съвет към Министерството на регионалното развитие.
Газопроводът трябва да осигури диверсификация на газовите доставки за страната и конкурентни цени на горивото. В българския участък трасето е с дължина от 151 км, между ГКПП „Маказа“ и село Загоре, а от гръцка страна – 31 км. Тръбата има капацитет за пренос на 3 млрд. куб.м. газ годишно. По трасето е предвидено да бъдат изградени площадки за газови станции и линейни разпределителни кранове. Предвижда се и полагане на оптична мрежа, както и изграждане на диспечерски център в Хасково. От фирматапроектант уточниха, че са взети предвид всички направени възражения от страна на общини, частни собственици на земи и институции. В тази връзка за 4 участъка в община Кирково и един участък в община Кърджали се прави ново проектиране, които са извън одобрения Подобрен устройствен план. Проектантът увери участниците в съвета, че отчужденията на земите, нужни за реализацията на проекта, ще се извършат на пазарни цени от лицензирани фирми с комисии, в които ще участват и кметовете на съответните населени места.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top