Европа награждава най-добрите млади фермери

За втора поредна година в Европейския парламент се организира конкурс за млади фермери „Европейска награда за млади фермери“. Целта на наградата е да се фокусира вниманието върху централната роля на младите земеделски производители в селските райони, да направи по-видими иновативните подходи, които те предприемат за развитието на селското стопанство.
Конкурсът e иницииран от „посланиците“ на младите фермери от страните, победители в първото издание на конкурса – Португалия, Испания, България и Австрия. Това са евродепутатите от Групата на ЕНП Нуно Мело, Мария Аусилиадора Кореа Самора, Мария Габриел и Елизабет Кьостингер.
Право на участие имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст.
На национално равнище евродепутатът Мария Габриел (на снимката) в партньорство с Националната асоциация на младите фермери в България /НАМФБ/ ще извършат селекция на подадените заявления в съответствие с критериите за допустимост, посочени в регламента на наградата. Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие, състоящо се от следните документи: името и данните за контакт на младия фермер, подаващ заявлението; кратко описание на стопанството и мотивация за земеделието; представяне на проекта на младия фермер, което не трябва да надвишава 3 страници; може да бъде предоставен допълнителен материал (DVD, снимки, брошури и т.н.). Заявленията се подават до 20 декември на български език на и-мейл: mariya.gabriel-office@europarl.europa.eu.
hard admin

*

 

Top