ЕVN към кърджалийците с дръпнат шалтер: Има толеранс, даваме 10 дни отсрочка и тогава спираме тока!

Компанията EVN не провеждала наказателна акция спрямо потребителите на електроенергия в Кърджали, които не са си платили сметките в установения срок. Това се казва в писмо на дружеството по повод реакциите на десетки кърджалийци, които останаха без ток на 27 ноември, за което 24rodopi.com писа.
Вижте позицията на EVN:
 „Съзнаваме неудобството, който прекъсването на електрозахранването причинява като крайна мярка. Уверяваме ви, че дружеството е заинтересовано да доставя електроенергия, а не да я прекъсва, което е най-последната възможна мярка. Но също така дружеството има отговорността да заплаща закупената от него енергия назад по цялата верига на българската енергетика до преносно предприятие, централите-производители и миньорите, които доставят голяма част от въглищата за производството.
По отношение на толеранс ви уверяваме, че сроковете за плащане са предвидени да предоставят максимално най-дълга възможност за всеки клиент да заплати своята фактура в срок. Тези срокове са ясно обозначени във всяка фактура заедно с конкретния период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срока на следващо отчитане, срока на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка. Утвърдените от дружеството срокове за заплащане на консумирана електроенергия са:
I група клиенти – от 1-во до 15-то число на месеца
II група клиенти – от 11-то до 25-то число на месеца.
След падежа на датата, т.е. след изтичането на официалния срок за плащане, дружеството не пристъпва директно към изключване, а отново предоставя възможност на клиентите си да заплатят консумираната от тях електроенергия в 10-дневен период, в който се начислява законната лихва за забава.
Конкретно съгласно Общите условия на дружеството процесът по преустановяване на електрозахранване започва на 11-я ден след падежа, а когато това е предпразничен, празничен или почивен ден – на първия работен ден след него и продължават в рамките на 30 календарни дни. Т.е. клиентите имат общо повече от 25 дни за заплащане на фактурите преди да стартират изключванията. Общо процесът по изключвания протича в периода от 11-я до 30-я ден след падежа на фактурата, като във всеки един момент клиентът също може да заплати своята сметка“.
hard admin

*

 

Top