„Закрила на детето“ пое малчуган, чиито родители заминали на гурбет

След проверки: Няма деца, които не посещават училище в Момчилград

Няма необхванати от училище деца на територията на община Момчилград. Това обяви началникът на отдел „Хуманитарни дейности“ Мюзейда Пашаллъ. За втора поредна година по инициатива на местната администрация съвместно с екипи на Детска педагогическа стая, Центъра за обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето“ в ДСП-Момчилград е извършен обход по населени места за идентифициране и регистриране на деца, които не посещават училище. „През миналата учебна година броят на необхванатите от училищната мрежа деца е 12, като основните причини са лични и социални и на последно място е слабият успех“, съобщи Пашаллъ.
Периодичният обход от сформираната комисия е в резултат от интеграционната политика, която води община Момчилград за гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. Целта е осигуряване възможност на всеки да се обучава, независимо от неговото местоживеене, етнокултурен произход, социално положение и здравословно състояние.
През миналата година необхванатите от училищната мрежа са предимно деца от малцинствените етнически групи и деца от семейства с ниски доходи. Тази година единственият регистриран случай е свързан с дете, чиито родители са от съседна област и са заминали за чужбина. Малчуганът бил оставен на грижите на роднини в Момчилградско. По случая работи отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top