Ивайловград стартира най-големия си инфраструктурен проект

На официална церемония кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова и управителят на фирмата изпълнител „Европът 2005″ направиха първата копка на най – големия инфраструктурен проект в историята на общината.
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
„В следващите няколко месеца, говорим не утопично, а напълно реално в Ивайловград ще бъдат направени реални инвестиции. Проектът, който стартира е на стойност – 4 273 433 с ДДС. Следващата седмица ще стартира ремонтът на читалището в Ивайловград и на клона в квартал „Лъджа“ също със спечелен проект на стойност 1 900 000 лева.
За сравнение ще кажа само, че бюджетът на цяла община е на стойност 1 178 019 лв., от които 774 хиляди са държавна субсидия. Всички ние знаем какво можем да направим с тези средства. Сами виждате, че темпото ни на работа не намалява, а напротив – оборотите стават още по-големи и по-бързи.Убедена съм, че този проект ще се отрази много добре и за жителите на общината, а и за всички потенциални инвеститори“, заяви кметът Овчарова.
Три календарни месеца ще бъде срокът за изпълнение на проекта. Реализирането му ще доведе до създаване на подобрена мобилност за хората, по-удобна транспортна връзка между населените места и общинския център, нова транспортна връзка с Гърция, по-лесно придвижване и по –добра безопасност на движение по пътищата на общината.
Събитието уважиха кметове на съседни гръцки и турски общини.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top