Инж. Любомир Хайнов: 1200 човека заявиха желание да работят в ДПМ – Крумовград

Всяка лято 40-50 студенти стажанти имат възможност да усетят реалното производство. Правят се стъпки с цел осигуряване на подготвени кадри за минната индустрия

Инж. Любомир Хайнов – Директор Поддръжка на „Дънди Прешъс Металс“ (ДПМ) Челопеч ЕАД, има магистърска степен по Механизация на мините от МГУ- гр. София. Роден е на 17 март 1975 г. и е от град Златица. Вече 20 години работи в рудник Челопеч. Започнал е своята работа като механо-шлосер,  преминал е през няколко позиции сред които началник-смяна, механик  и ръководител поддръжка. С опита и познанията си има готовност да въведе успешно в експлоатация бъдещия рудник и обогатителна фабрика на Ада тепе.
Източните Родопи остават без квалифицирани кадри. За това алармират вече не само от бизнеса, но и от Института за икономически изследвания при БАН. След обезлюдяването на региона заради безработицата, сега се изправяме пред куриоза – инвеститори ще дойдат, но дали ще могат да намерят работници.
Какви са Вашите наблюдения?
ДПМ – Крумовград ще осигури работа на 230 човека по време на експлоатацията на минния обект. Направихме проучване на уменията на жителите в община Крумовград и събраната информация ни дава увереност за наличието на кадри с умения за бъдещата ни дейност. Изявилите желание за работа в ДПМ – Крумовград са хора предимно със средно и средно-специално образование – 670 души. С основно образование са 297 души и 245 с висше образование. Считаме, че е напълно възможно да подберем необходимия ни персонал. Не трябва да пропускаме, че в общината има възможности за придобиване на средно образование в две училища: Средно общообразователно и Професионална гимназия по транспорт, в която се изучават технически и бизнес дисциплини. Възможностите за висше образование са свързани с Минно-геоложкия университет и особено неговия филиал в Кърджали, където се преподават дисциплини, директно свързани с дейността на ДПМ – Крумовград; разбира се и всички останали университети в страната.
На база събраните статистически данни и информация мога да обобщя, че пазарът на труда в община Крумовград има потенциал да задоволи търсенето в професионални направления свързани с дейността на ДПМ – Крумовград.
Проспани ли бяха годините за привличане на сериозни инвеститори в Родопите? Какво следва оттук нататък?
Никога не е късно за привличане на инвеститори. На първо място инвестицията трябва да е налице, за Родопите това е важно, и след това да има условия за задържане на инвеститорите. За нашия проект е важно по-бързо да се извърви пътя с получаване на разрешителни,защото ще ни позволи реализиране на рудодобива и преработката в кратки срокове и спазване на задълженията ни на концесионер. Колкото по-бързо се случи това, толкова по-добре ще бъде и за местната общност, пред която ще се отворят освен работни места и много бизнес възможности.
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД се очертава водещ инвеститор в региона. Очаквате ли да изпаднете в състояние на компания, търсеща квалифицирани кадри в далечни региони или имате стратегия, която да е в полза на местното население?
Жителите на община Крумовград проявяват голям интерес за работа. В информационния ни център повече от 1200 човека са заявили желание да работят при нас. Направени са проучвания на уменията на жителите от Крумовград, които показват потенциал за развитие в професионално направление. Ние сме поели много сериозен социален ангажимент, а именно оперативния персонал да е предимно от община Крумовград, както и там, където е възможно да се ползват местни фирми за доставчици и подизпълнители. С цел да подпомогне изграждане на умения ДПМ – Крумовград има готовност да създаде Център за подбор и развитие на кадри в Крумовград. Професионалното развитие е ключова цел за компанията и в тази връзка ще осигурим различни възможности за обучение – квалификационни курсове, практическо обучение в действащото ни предприятие в Челопеч, стимулиране на млади хора да завършват висше образование в области, в които фирмата има интерес. Особено внимание ще отделим на обученията по безопасност и здраве при работа и ползване на добри практики в различните области. Центърът за обучение ще бъде отворен и за нашите доставчици и подизпълнители, за които също ще се осигури обучение с цел придобиване на умения и конкурентоспособност в тръжните процедури. Планирани са също курсове за обучения за жителите на община Крумовград по избрани теми, съобразени с нуждите на местната общност и местната икономика.
От няколко години като много успешна се очертава стажантската програма за студенти. Тази програма осигурява възможност на 10-15 млади хора да придобият или затвърдят знанията и уменията си от университета на практика. Това ще помогне на младите хора да решат дали изучаваната от тях специалност е тази, с която биха искали да продължат. Същевременно стажантските програми позволяват на компанията да оцени младите хора и подбере своите най-добри бъдещи служители.
Партньорство на компанията със специализирани учебни заведения – висши и средни, студентски стажове, квалификационни курсове – това ли са мерките, с които могат да бъдат преодолени пропуските на пазара на труда?
От дълги години Дружеството е в партньорство с Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София. Всяка година в ДПМ – Крумовград и ДПМ – Челопеч се организират студентски стажове. Повече от 40-50 стажанти имат възможност да усетят реалното производство. Оборудваме и ремонтираме зали, осигуряваме необходимия софтуер за обучение на студенти и преподаватели с цел осигуряване на подготвени кадри за минната индустрия. Заявили сме готовност да започнем да работим с училищата и Общината за въвеждане на схема за подпомагане на образованието, включително висше образование в технически дисциплини и изучаване на английски език.
За различните етапи на реализация на проекта „Крумовград“ са изведени приоритети в образованието и придобиването на умения. За етапа на строителство особено внимание ще се отдели на обучението на нашите подизпълнители и доставчици в посока конкурентоспособност в тръжните процедури, както и засилено обучение по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда. В годините на строителство на обекта сме предвидили обучения на бъдещия оперативен персонал, което включва курсове за подобряване на уменията в бъдещия Център за обучение на кадри, осигуряване на възможност за практическо обучение за някои позиции в действащото ни предприятие в Челопеч.
По време на експлоатацията Центърът за обучение ще бъде на разположение и на жителите от община Крумовград, където ще могат да се обучават различни групи от хора по интереси – напр. земеделци, дървосекачи и т.н.
В последните години на експлоатация на минния обект, преди неговото закриване, също са предвидени обучения и преквалификации за всички служители и работници, които ще бъдат освободени. Темите за преквалификация ще бъдат съобразени с търсенето на работна ръка на пазара в периода след приключване на дейностите по рудника.
Кога във времето да очакваме реален старт на златодобива на Ада тепе?
Реализирането на проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди в момента се намира в етап на устройствено планиране и придобиване на земи. Усилено се работи по проектирането и завършването на инвестиционните проекти за отделните съоръжения.
Очакваме през тази година да получим разрешение за строеж и да започне подготовка за строителство с почистването на терена от дървета и храсти. Строителството ще бъде с продължителност две години. Очакваният старт на златодобива от Ада тепе е в началото на 2018 година.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top