Компютърни зали и нов салон за „Васил Левски” в Крумовград

Учениците и учителите от СОУ“Васил Левски“- Крумовград сведоха глава в памет на своя патрон. Гости на тържеството бяха представители на общината, на ОДК и други учебни заведения от града, които също отправиха своите приветствени слова към учители и ученици.

За учениците от началния етап отвори врати напълно обновеният физкултурен салон, ремонтиран със средства от общината. На тържеството по случай откриването на тази толкова важна придобивка присъства и кметът на общината г-жа Себихан Мехмед. Настроението бе радостно и оптимистично, а думите на водещите – изпълнени със задоволство и нетърпеливо очакване за весели игри, които започнаха веднага след откриването.

В двете сгради на училището бяха открити експозиции, посветени на Васил Левски. Проведоха се и много спортни турнири. В понеделник пък бяха представени двата обновени компютърни кабинета, оборудвани с 30 терминални работни места, по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“.

hard admin

*

 

Top