Кърджалиец осъди общинските съветници заради такса смет

ОбС трябва да гласува нова методика за местните данъци

Административният съд в Кърджали отмени решение на Общинския съвет за събирането на местни данъци и задължи разпоредителния орган до края на годината да смени методиката за определяне стойността на налозите, съобщава всекидневникът „24х7 Родопи“.
Кърджалиецът Димитър Димитров, който е адвокат, е завел делото, посочвайки, че било неправилно да се изчисляват местните данъци на база данъчна оценка на жилището. Решението на Общинския съвет било гласувано на сесия на 29 май 2008 година. Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Кърджали била подкрепена от 38 общински съветници, от общо 41 по списък.
„Оспорените текстове на Наредбата са в противоречие с чл.66 и чл.67, ал.1 Закона за местните данъци и такси, тъй като с определянето на таксата за битови отпадъци (ТБО) на базата на данъчната оценка на имота, не се отчита реалното предоставяне на услугата“, твърди Димитров. Той посочва, че последното противоречи и на целта на закона, свързана с постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
Съдът отчита, че размерът на таксата следва да се определя според основното правило, а именно – количеството на генерираните битови отпадъци.
Административният съд отменя нормите на чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата, приета с Решение № 94/29.05.2008 г. на Общински съвет – Кърджали, като незаконосъобразни. Общинският съвет е осъден да заплати на Димитров разноски по делото в размер на 730 лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top