Кърджали пак беше обгазен

Понижени са концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали. В последните два часа отчетените концентрации от автоматичната измервателна станция в града са чувствително по-ниски. В 14:00 часа е регистрирана концентрация близка до средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, а именно 353, 47 микрограма на кубичен метър въздух.
В 15:00 часа стойността на този замърсител е под праговата средно-часова норма. В този час е отчетена концентрация на серен диоксид от 230,82 микрограма на кубичен метър въздух.

По-рано днес две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали.
В 12:00 часа на обяд бе регистрирана концентрация на този замърсител от 916,26 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,6 пъти над праговата стойност. В следващият час концентрацията на серен диоксид във въздушния поток на града бе 785,52 микрограма на кубичен метър въздух. Превишението на нормата от 350 микрограма в 13:00 часа беше 2,2 пъти.
Евентуалният източник на високите емисии от серен диоксид регистрирани днес в град Кърджали е „ОЦК” АД. Регионалната екоинспекция веднага е изпратила писмо до завода за преработка на оловни и цинкови концентрати с указание за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид.
На място в РИОСВ – Хасково посредством системата за реално време продължава да се следи качеството на атмосферния въздух в региона.

Информация: DarikNews.bg

hard admin

*

 

Top