Младите ни „депутати” обменяха опит с 95 колеги от страната

Представители на Детския и младежки парламент към ОДК-Кърджали участваха в VІІ-ма национална младежка среща. Тя се проведе в Горна Оряховица под патронажа на кмета на общината инж. Добромир Добрев. На нея присъстваха 95 участници от 16 младежки организации на страната.
Кърджали бе представен от Павлина Милушева, Магдалена Вълчева и тяхната ръководителка Нели Карабашева. На форума младите парламентаристи от Кърджали силно и атрактивно представиха своята дейност като оставиха отлични впечатления за активен живот на кърджалийския Детски и младежки парламент с последващите поздравления за това. Взеха участие в срещи за работа с местната власт, социалното предприемачество и креативност в младежките инициативи. Акцент бе доброволчеството, като форма на активно гражданско участие на младите хора.

Представителите на различните организации в срещата бяха запознати с възможностите за кандидатстване по проекти през новия програмен период 2014-2020г. Интерес предизвика срещата с представител на евродепутата Мария Габриел, както и с доброволците от Средиземноморска мрежа ,,Анна Линд“.

hard admin

*

 

Top