Над 6 млн. сигнали към Център 112, 2 300 000 – „реални”

През 2012 г. в Националната система 112 са приети 6 392 391 повиквания, от които около 2 300 000 са с конкретни искания на граждани за оказване на помощ или т. нар. реални сигнали. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Приетите сигнали са се увеличили с близо 1,5 пъти, а тези, по които са ангажирани службите за спешно реагиране – средно 1,6 пъти, спрямо 2011 г.

Общият брой на приетите сигнали за инциденти и предпоставки за ициденти през 2012 г. е нараснал с близо 60% спрямо предходната година.

Налице е положителна тенденция към завишаване на реалните сигнали за 2012 г. спрямо броя на постъпилите обаждания, сравнено с 2011 г. Това означава значително повишаване на информираността на гражданите за функциите и предназначението на услугата 112.

В конкуренция с 9 европейски страни България беше избрана за една от шестте, които след одобрение от ЕК, да участва в разширението на проекта HeERO – HeERO 2. Беше създаден български консорциум от организации, заинтересовани от обхвата на проекта – МВР чрез Дирекции „КИС“, Национална система 112, „Международни проекти; БАИТС, Ентърпрайз комюникейшънс груп, Иком, Мтел и ТУ – София.

През 2013-2014 г., Дирекция „Национална система 112″ ще работи по пилотното внедряване на услугата eCall в Център 112 – София, на част от територията на Западна България.

СОУ „П.Р.Славейков“ в гр.Кърджали ще бъде домакин на Европейския ден на телефона за спешни повиквания 112 в понеделник.

Денят на телефон 112 ще бъде отбелязан в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Кърджали, Монтана и Сливен. Тази година акцентът е поставен върху изграждането на култура на ползване на услугата 112 и усвояването на модели на поведение и реакция при ситуации, налагащи оказването на долекарска помощ.

Доброволци от Младежки авариен екип към Българския червен кръст ще демонстрират оказване на първа помощ и сърдечно-белодробна реанимация. Експерти от Районен център 112 – Кърджали ще презентират как и кога трябва да се търси помощ на спешния номер. 

11 февруари е обявен за Европейски ден на единния европейски номер за спешни повиквания 112 със съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от общността.

hard admin

*

 

Top