Напрежение заради златодобива и в Овчари

Снежана ГОРАНОВА
Седем часа продължи в село Овчари обсъждането на Доклада за въздействие на околната среда /ОВОС/ на канадската фирма „Болкан Минерал енд Майнинг” /БММ/ във връзка с добиването на злато от Ада тепе край Крумовград. Жителите на селото не получиха задоволителен отговор на въпроса си как ще се съхраняват минните отпадъци така, че да не замърсяват почвата. Обясненията на експертката Мая Пъпанова, която е проектирала съоръжението за минни отпадъци, не можаха да успокоят хората. Въпросът на кмета на Крумовград Себихан Мехмед бе дали и на други мяста е използвано точно такова съоръжение за депониране на минните отпадъци.
Хората не бяха доволни нито от обясненията на директора на БММ Алекс Нестор, нито от тези на мениджъра по околната среда Ирена Стамболиева. Загрижени са за опазване чистотата на въздуха, водата и почвата, за здравето си.
Председателят на „Сдружение „Живот за Крумовград” Мария Дамянова е убедена, че въпреки масираната кампания на БММ да склони хората да приемат добиването на злато тук, те ще останат на позицията да съхранят природата си и така да гарантират бъдещето на родния си край.
На обсъждането в Крумовград на 22 юли Сдружението официално ще заяви становището си по ОВОС. Тогава икметът Себихан Мехмед ще представи позицията на общината. Очаква се на обсъждането да присъстват и представители на гръцки екологични организации.

Спасов

*

 

Top