НАП напомня: Пазарджиите с касови апарати, търговци без сергия-с „ръчен бон”

Физическите лица, които продават собствена и непреработена продукция в лицензирани стокови борси и тържища, трябва да имат касови апарати, чрез които да регистрират и отчитат приходите от продажби, напомнят от НАП Пловдив.

Задължението за това е записано в Наредба Н-18 на Министерство на финансите. Същото изискване се отнася и за физическите лица, които продават собствена продукция в закрити помещения като магазини, складове или други подобни.

В случай, че физически лица продават своя продукция на открито и нямат задължение за фискално устройство, те трябва да издават друг документ за придобитите от тях доходи като например бележка от кочан, съдържаща някои задължителни реквизити, описани в Закона за счетоводството.

2 040 проверки за наличие на фискални устройства, издаване на касови бележки и осигуряване на наети лица са извършили през първите шест месеца на тази година инспекторите от НАП Пловдив. 1 315 от тях са в търговски обекти и фирми-работодатели в област Пловдив. Останалите 725 проверени обекти са в Стара Загора, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кърджали. В 139 от случаите НАП е съдействала на други контролни органи, а 295 от проверките са по сигнали и жалби за некоректно осигуряване, работа без касов апарат или издаване на служебен вместо фискален бон при покупка.

НАП Пловдив напомня, че юридическите лица и еднолични търговци, които извършват търговска дейност и приемат плащания в брой без да имат фискално устройство, се санкционират с най-малко 3 000 лева. Ако пък имат касов апарат, но не издават касови бележки, подлежат на глоба от 500 до 2 000 лева. За физически лица, които не са търговци, санкцията за липса на касова бележка е от 100 до 500 лева.

 

 

hard admin

*

 

Top