Нов „Успех” за Електрониката, този път в рекламата

С изложба на рекламни материали се представиха учениците от ателие „Изработване на рекламни материали“ при ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ в Кърджали. Дейността се реализира по проект „Успех“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В извънкласната форма участват ученици от десети, единадесети и дванадесети клас. В процеса на работата бъдещите рекламни агенти се запознаха с теория на рекламата и нейните приложения. Съчетанието на оригинални идеи и уменията им за работа със софтуерни продукти беше представено на изложбата с флаери, брошури, картички, покани и различни видове календари. Изложбата, която беше представена във фоайето на училището предизвика голям интерес у учениците и техните преподаватели.

В предстоящите месеци до приключването на работата на ателието предстои запознаването на младежите с нови предизвикателства и методи в областта на рекламата.

hard admin

*

 

Top