Нямат право да говорят от името на цялото общество

"vspace="През последните няколко месеца група граждани от Крумовград, представители на граждански сдружения “Хармония”, “Надежда” и “Заедно”, правят опити да инициират загриженост за развитието на община Крумовград.
На пръв поглед нищо лошо. Напротив в гражданските общества всеки трябва да е загрижен за нормалното и устойчиво развитие на мястото, където живее, да бъде полезен на обществото и на себе си. От изявленията в регионалната преса е видно, че имитират активност и дейност, зад която са прикрити
КОРИСТНИ ЦЕЛИ които не са от полза за бъдещето на Крумовград.
[center]

[/center]
източник: в. Нов Живот
информация: http://krumovgrad-bg.com

В потвърждение на това е и статията, публикувана скоро в регионален вестник, където присъствието на един представител от село Полковник Желязово в офиса на сдруженията е представено като “активното население на селото”. По информация на кмета Мустафа Хасан няма организирана среща от сдруженията с населението на кметството, а е използвана снимка на входната табела на селото.
Не е редно приписването на заслугата за разработване на големи проекти за пречиствателна станция и саниране на общинската болница, защото Оперативните програми дават възможност
ЕДИНСТВЕНО И САМО НА ОБЩИНИТЕ
да внесат такива проекти. В момента общината разработва проект за пречиствателна станция, който ще бъде внесен до 30 май в МОСВ. За саниране на общинската болница се очаква да се отворят поканите за кандидатстване през септември по оперативни програми.
В публичните си изяви представителите на гражданските сдружения “Хармония”, “Надежда” и “Заедно” отправят неоснователни, неподкрепени с факти и аргументи обвинения за некомпетентност и неподготвеност на местната власт за привличане на свежи инвестиции, за липса на административен капацитет за работа в условията на ЕС, за работа по оперативните програми, за отказ от публично-частно партньорство.

Като представители на местната власт заявяваме, че всичките ни действия са прозрачни, съобразени с нормативната база на Република България, единствено в интерес на гражданите.
Община Крумовград има приет от Общинския съвет
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
2007-2013/, съобразен с изискванията на Закона за регионалното развитие. Има визия за краткосрочно, средносрочно и дългосрочно развитие на общината. В него за целия планов период са определени приоритетите, целите и мерките за изпълнение. Към всяка мярка са определени проектите, с които общината ще кандидатства.
Община Крумовград има административен капацитет и проектна готовност за реализация на Общинския план за развитие в зависимост от възможностите, които предоставят оперативните програми и Националната програма за развитие на селските райони. Доказателство за това са реализираните проекти и привлечените инвестиции. За реализирането на инфраструктурни проекти общината има пълна готовност за кандидатстване по оперативни програми, които стартираха, и по тези, които ще бъдат открити за набиране на проекти. Готовността ни е за усвояване на 100% от допустимия праг.
По решение на Общинския съвет в Крумовград и след проведени обществени форуми
ЗАПОЧНА ФОРМИРАНЕТО
на Местна инициативна група /МИГ/. Този процес е на етап свикване на Учредително събрание за приемане на Устав и Правилник за дейността на МИГ.
"vspace=" Нито едно от отправените обвинения от трите сдружения

НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА
и не могат да бъдат потвърдени с факти.
От последните срещи, проведени в офиса на сдруженията “Хармония”, “Надежда” и “Заедно” излезе наяве в публичното пространство основната цел на сдруженията, а тя е PR акция на канадската фирма БММ и да правят опити за представяне на промени в общественото мнение за проект “Ада тепе”. Позициите на общинска администрация и Общинския съвет в Крумовград са изразени по време на обществените обсъждания на доклада по ОВОС през 2005 г.
Няма промяна в категоричната позиция за нереализация на проекта за златодобив на територията на община Крумовград, съгласно представения доклад по ОВОС, изразена в становището на общинската администрация и в решението на Общинския съвет, които са подкрепени с подписка от 9750 души от община Крумовград. На такава база стъпваме, когато изразяваме обществено мнение. Десетина души, дори да са сдружения, без подобна база, нямат право да говорят от името на цялото общество.

hard admin

*

 

Top