Община Ивайловград получи 18 имота за изпълнение на местни социални и икономически дейности

Правителството отне от МВР поради отпаднала нужда управлението върху 18 поземлени имота заедно с построените в тях сгради, промени статута им в частна държавна собственост и ги прехвърли безвъзмездно в собственост на община Ивайловград.
Имотите се намират в населени места в общината и ще послужат за задоволяване на социални и стопански нужди.
За поддържането им местната власт е осигурила собствени средства, поясни кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова (на снимката).

––––––––––––––––––––––
Остави се свежия бриз да те залее с Light Blue от D&G за жени 30лв

hard admin

*

 

Top