Общо 19 са потребителите в Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище в Кърджали

13 деца с увреждания и 6 младежи с умствена изостаналост вече повече от месец живеят в двата Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище в Кърджали. Те се адаптират много добре, като се наблюдава развитие и напредък на умствените им възможности, съобщи ръководителят на проект „Дом за всяко дете – 2″ Елисавета Кехайова.
До края на месец октомври предстои да бъдат настанени потребителите и на третия Център, намиращ се в кв.“Гледка“в Кърджали. От 25 септември е уведомен договарящия орган по проекта за промяна на целевата група потребители в това него. Там ще бъдат настанени здрави деца и деца с леки увреждания и здравословни проблеми от Дом за деца лишени от родителски грижи в град Хасково. Подборът е извършен от РД“Социално подпомагане“ – Хасково.
Продължава приема на деца и в останалите два Центъра и Защитеното жилище в Кърджали, съобщи още Елисавета Кехайова.
В понеделник изтече срокът за подаване на документи за попълване на свободните работни места в екипа по проект „Дом за всяко дете – 2″. Те са за: психолог – 1 работно място; социален работник – 2 работни места и за медицински сестри – 2 работни места. Ръководителят на проекта – Елисавета Кехайова каза още, че към момента ръководителя на трите Центъра е временно изпълняващ длъжността и за мястото също се приемат документи.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top