От година Община Крумовград работи с „уязвимите” деца

От близо година Община Крумовград работи успешно по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители“, финансиран от Министерството на труда и социалната политика. Целеви групи по проекта са деца в риск от 0 до 7 г. – деца от уязвими етнически групи, чийто родители са безработни или получават социални помощи, деца без личен лекар, с увреждания и други, както и техните родители.
Услугите се предоставят в сградата на бившата поликлиника, реконструирана, модерно обзаведена и оборудвана със специализирана техника.
С финансиране по проекта е извършена цялостна топлоизолация по фасадни стени, нова покривна конструкция, топлоизолация на пода на първия етаж, както и подмяна на дограма. Обособени са помещения за лекарски кабинет, манипулационна, кабинет за психолог и логопед, център за ранна интервенция на уврежданията, стая за родители на деца с увреждания, зала за обучение, методически кабинет, склад за инвентар, портиерна и санитарни възли.
По проекта е осигурен и автобус с платформа за деца с увреждания.
От месец май т.г. се извършват прегледи за здравословното състояние на децата от общината. Провеждат се консултации с родителите. Особено интересни за тях бяха изнесените от специалисти беседи: „Изграждане на хигиенни навици при децата“, „15 съвета за здравословно хранене“ и „Нови вкусове, от 12 до 24 месеца“, „Основни почистващи средства на зъбите и зъбната плака“.
Вече стартираха и услугите „Ранна интервенция на уврежданията“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“.
Центъра за ранна интервенция на уврежданията може да се посещава от деца с увреждания до 7 годишна възраст и техните родители. Специалистите по услугата са рехабилитатор, педиатър, социален работник, психолог, логопед, специален педагог и медиатор.
Екипът от услугата „Интеграция на децата в детските градини“ провежда срещи с колективите на детски градини, целящи идентифициране на деца от целевите групи и работа с родители на деца, записани в детски градини, но не посещаващи детските заведения. Целта на услугата е преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера.
За бъдещите първокласници се организира лятно училище, което ще стартира от 1-ви юли и ще продължи до 31 август.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top