Показаха как ще изглежда Черноочене след 30 години

Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план /ОУПО/ на общината се състоя днес в залата на Народно читалище „Пробуда 1952″ в село Черноочене с участието на съветници, кметовете на всички кметства и граждани.
Общият устройствен план на Черноочене беше представен от ръководителя на екипа, разработил документа арх. Емилия Кокова от фирма „Геогруп“ ООД гр. Пловдив.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че това е един документ подготвен след сериозен анализ от компетентни лица и който ще даде насока за развитие на общината за 20-30 години напред.
Новият план е съобразен с демографското развитие и спецификата на всички населени места на територията на община Черноочене.
С оглед отварянето на КПП Маказа, е предвидено разрастване на централното село Черноочене, с реализиране на съответните комуникации и инженерна инфраструктура.
Отразено е и развитието на туристическата инфраструктура на община Черноочене, в районите с наличие на тракийски култови места и могили.
Разработващият екип от архитекти и инженери, имайки предвид демографската специфика на района е преценил, че съществуващите жилищни зони по селата са достатъчни. Изключение прави бъдещата агломерация Черноочене, за която е заложено да обедини селата Среднево, Пряпорец, Каблешково, Нови пазар, Ябълчени и Божурци.
Присъстващите дадоха своите мнения относно изготвения ОУПО.
Протоколът от общественото обсъждане, заедно с постъпилите инвестиционни намерения ще бъдат предоставени на колектива, изработил ОУПО за преценка доколко е възможно отразяването им. Общият устройствен план е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации.
Съгласуваният документ ще бъде внесен за приемане в Общински експертен съвет по устройство на територията, след което трябва да получи одобрението на Общинския съвет.
През 2013 г. Община Черноочене подготви планово задание за ОУПО, като финансирането на проекта и окончателния вариант са със средства от Държавния бюджет, чрез вече закритото Министерство на инвестиционното проектиране.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top