Похвалиха ни! В Кърджали по-лесно се намира работа след субсидирана заетост

1/3 от хората, преминали през субсидирана заетост или обучение, не си намират работа след това. 55% от безработните са се реализирали на пазара на труда. Излезлите от програми, насочени към частните фирми, се реализират много по-добре, отколкото работилите в общински и държавни структури, но конкретни данни за това не бяха дадени. Повечето от намерилите работа са се устроили постоянно на пълен работен ден (87%), 5 на сто са намерили пост на 4-часов работен ден, а 7% – сезонна работа, което означава, че след това отново са били без работа. Това показва първото публично проучване за ефекта от програмите и мерките за заетост и обучения, финансирани само с държавния бюджет. Тук не е проучван ефектът на мерките по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Анкетирани са 1706 безработни лица, участвали в програмите, 1523 работодатели и експерти от бюрата по труда.
Програмите в малките населени места са по-неефективни, защото там пазарът на труда е по-тесен. С най-добра реализация е област Благоевград, където 72% от преминалите през субсидирани места си намират работа след това. В челните позиции са и Кърджали и Ямбол.
Най-неефективната програма е „От социални помощи към заетост“.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top