Предупреждават за валежи

По информация на Дирекция “Води” към Министерството на околната среда и водите за периода до 8 часа на 15 януари в област Кърджали се очакват над 30 л/кв. м валежи. За това предупреждава Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита”. Вчера предупреждението бе изпратено до всички кметове на общини. Концесионерите на водоеми трябва да осигурят денонощно дежурство, да спазват изискванията на Закона за водите, Аварийните планове и Наредба № 13 за правилата на експлоатация на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

 

Top