Ръст на приходите в община Кърджали: 9-месечието на 2014-а „бие“ с 400 000 лева 9-месечието на 2013-та

С 400 хиляди лева повече в сравнение с миналата година са събраните средства от местните данъци и такси за 9-месечието на 2014-а, съобщиха от пресцентъра на Община Кърджали. Ръстът се дължи както на добрата събираемост на просрочените задължения от минали години, така и на по-добрата дисциплина на данъкоплатците, каза ресорният заместник-кмет на община Кърджали Иван Велев.
По думите му общо за този период в общинската хазна са влезли 6 504 365 лева, което представлява 83,2 процента от планираните за годината 7 815 000 лева.
Най-голямо изпълнение на годишния план към 9-те месеца на годината има при туристическия данък – 110,5 на сто.
76,4% е изпълнението на плана при такса „Битови отпадъци“. За изминалите девет месеца на 2014 г. като приходи по това перо са събрани 2 898 540 лв.
Справката сочи още, че 84,6 процента е изпълнението на годишния план при данък „недвижими имоти“, 89,4 процента при патентния данък, 88,4 на сто е изпълнението на годишното задание при данък МПС и над 92 процента при придобито имущество.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top