Свлачищата, Обходният път и „Маказа” на вниманието на трима зам.-министри в Кърджали

Областният управител Илия Илиев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен район (ЮЦР), което ще се проведе в четвъртък в Кърджали. На него ще присъстват Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, представители на министерства, областните управители от областите от ЮЦР, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, НПО и представители на академичните среди от област Кърджали.
На заседанието Илиев ще представи актуална информация по поставени проблеми на заседанията на РСР на ЮЦР в Кърджали по време на председателството през 2012 г. Присъстващите ще бъдат информирани за състоянието на следните значими за областта проекти: „Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали“, финансиран по Програма ИСПА и държавен бюджет; „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа“, предложен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.; Обходен път на гр. Кърджали.
Ще бъдат представени и обсъдени и следните актуални проблеми на територията на област Кърджали: Съдействие за превенция на свлачищните процеси и овладяване на последиците от тях на приоритетни обекти на територията на област Кърджали; Предприемане на действия за сключване на споразумение с Република Гърция за преминаване на автобуси (до 55 места) през ГКПП „Маказа“.
Представители на областните администрации Кърджали, Смолян и Хасково ще докладват относно проблемите и развитието на планинските и граничните територии. Ще бъдат представени стратегически проекти в сферата на транспорта, околната среда, туризма, ГКПП и др.
Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева ще представи Концепция за туристическо райониране на България. Тя ще се спре върху някои основни моменти, касаещи областите от Южен централен район, както и върху възможностите за финансиране на дейности, свързани с развитието на туризма.
По време на заседанието представители на управляващите органи на ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони ще запознаят присъстващите с възможностите за финансиране на мерки за предотвратяване на бедствия и превенция на риска, които предоставят програмите за периода 2014-2020 г.
Във връзка с промени в законодателството за регионално развитие ще бъде предоставена възможност на заинтересованите страни в рамките на две седмици да бъдат направени предложения за промени и допълнения в ЗРР и ППЗРР.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top