Съветниците гласуват ток и вода за Перперикон, за 10-те месеца приходите от входни такси са 78 000 лева

Общинските съветници в Кърджали ще дадат разрешения за електроснабдяване и водоснабдяване на археологическия комплекс „Перперикон“. На следващото заседание на разпоредителния орган идната седмица ще бъде гласувано разрешение за изменение на схема и изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване на Перперикон и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно водоснабдяване на Археологическия комплекс.
Съветниците ще приемат и отчета за приходите и разходите на туристическия обект.
До края на октомври приходите от входни такси на Перперикон са 78 хил. лв., сочи отчет, изготвен от директора на РИМ Павел Петков. Има ръст на приходите в сравнение с миналата 2012 г.
Със заповед на кмета на община Кърджали от май 2012 г. всички приходи от археологическия комплекс постъпват в бюджета на общината, а за администрирането на дейностите към Скалния град в бюджета на музея са включени като допълнително финансиране 10 хил. лв. Посочените разходите около комплекса са в размер на 24 хил.лв.
hard admin

*

 

Top