Театърът на Езиковата влезе в сборник за педагогически практики

Иновативна разработка на учител от ГПЧЕ „Христо Ботев“ в Кърджали бе включена в „Сборник с добри педагогически практики“.
„Формиране на знания и умения за творческо писане на сценарий за ученически театър и неговата реализация на сцена“ е разработката на старши учителя по български език и литература Нели Яръмбойкова. В този материал е представена педагогическа практика, реализиране чрез извънкласни форми на работа, обхващащ ученици от езиковата гимназия. Акцентира се върху ролята за формиране на практически знания и умения в областта на литературата и театралното изкуство и работа в екип. Описва се моделът, където мотивацията и нагласата за творчество стимулират въображението на учениците, разкрепостяват мисленето им и създават собствен артистичен поглед към живота и света, а участието им в различни инициативи дава възможност за срещи и обмен на опит с хора, за които словото е призвание–актьори, режисьори, поети, писатели, журналисти.
„Моята практика показва, че театърът е дейност, която не само разнообразява и прави по-интересен училищния живот, но може да бъде в полза и да подобри социалните и комуникационни умения на учениците, да осмисли свободното време и да развие техните творчески потенциал. Най-прекият път до техните сърца е сцената, на която те се чувстват като осъществени творчески личности, а един от младите таланти в групата откри твореца в себе си. Той е най-голямата ми гордост и тази година е приет в НАТФИЗ“, заяви Яръмбойкова.
hard admin

*

 

Top