Трима кърджалийци с отлични разработки в БАН

Със солидно кърджалийско участие се състоя първата ученическа научна сесия на новоучредения Ученически институт към Българската академия на науките. В нея взеха участие трима ученици от школата по математика при СОУ „Петко Рачов Славейков“ с ръководител Вълчо Милчев. Лидерът на младите математици на Кърджали Иван Герганов се представи със своя проект по комбинаторика „Производящи функции и дървета в равнината“, а екипът Николай Атанасов и Иван Иванов докладваха разработката си по геометрия „Барицентрични координати на точка спрямо педалния й триъгълник“. На сесията беше и Гюлбеяз Ахмед, вече студентка, за да подкрепи своите доскорошни съученици.
Първата Ученическа научна сесия бе открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, който се обърна към учениците с думите на бележития български учен акад. Ангел Балевски: „За да се развие един човек, първо трябва да бъде мъничко навит“ и подчерта, че именно това е възрастта, в която младите таланти „се навиват“, за да влязат в света на науката.
Акад. Петър Кендеров, който е един от инициаторите на създаването на Ученическия институт, поясни, че той ще се превърне в инструмент за откриване и развитие на способностите на младите хора във всички области на науката. Той допълни, че едно общество може да се oцени по това дали дарбите и заложбите на младите хора могат да се развият. В този смисъл Българската академия на науките има уникален потенциал да помага на младите хора да постигнат висок професионализъм в различни сфери, тъй като разполага със специалисти по всички науки и във всички направления.
Децата – участници в първата Ученическа научна сесия бяха поздравени и от зам.-министъра на образованието и науката проф. Валери Младенов, който ги нарече „гордостта и истинското богатството на България“.
Първата седмица ученици представиха своите разработки в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Общо 23 проекта бяха допуснати до финалната сесия, сред тях и двата на СОУ „Петко Рачов Славейков“. Председател на журито по математика бе член-кореспондент на БАН проф. дмн Олег Мушкаров, заместник-директор на Института по математика и информатика при БАН.
На 28 октомври предстои да бъдат представени ученическите разработки в областта на биологията и екологията, физиката и астрономията, химията, инженерните науки и обществените и хуманитарните науки. Всички ученически проекти са рецензирани от учени от БАН в съответните научни области.
Ученическата научна сесия е една от инициативите, с които се отбелязва 145-годишнината от основаването на БАН. Авторите на най-високо оценените проекти ще получат награди, както и правото да стажуват за определен период (със заплащане) в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Отличените ученически разработки ще бъдат обявени на 31 октомври 2014 г.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top