Търсим справедливост за АДА ТЕПЕ

[link=http://www.krumovgrad-bg.com/e107_images/newspost_images/44.jpg][img width=680]44.jpg[/img][/link]

Въпросите които златодобива поражда са [color=#ff0000]ТВЪРДЕ МНОГО[/color]:

1. На първо място е въпросът за водата. [color=#ff0000]Moже ли при употреба на близо 1 700 000 тона химикали и 7 000 тона взривни материали да се запазят днешните стойности на водата. [/color][color=#ff0000]Складирането на химикали на върха на Ада тепе при пороите, които се изливат над него. неминуемо ще разтворят част от тях и те ще попаднат в река Крумовица. Ада тепе се намира в центъра на вододайната зона на Крумовград и общината. Дори в самия ДОВОС се признава, че на определен етап ЩЕ ИМА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА В КРУМОВИЦА и това ще се отрази дори на живите организми в нея. Това е една от големите опасности в този проект.[/color]

2. Взривовете, които се предвиждат при разработване на проекта, са другата голяма опастност за живота в общината. Замърсяването, запрашаването и разпространението на химикалите, които ще последват взривовете, ще доведат да сериозни увреждания на здравето на хората. [color=#ff0000]Това са 7 хил. т взривове, огромно количество. Ще доведе до нарушаване цялоста на къщи и стопански сгради .[/color]

3. „Дънди Прешьс Метълс' са подели кампания чрез така наречените „независими експерти в централната преса и електронните издания за представяне на проекта за златодобив в Крумовград като пионерен, образцов, невиждан в света проект. На 7 юли B www.mediapool.bg бе публикувана статията „Лошите страни на проекта за златодобив в Крумовград от Боян Рашев. В статията наред с безумните напъни да оригиналничи авторът ни довежда до „умиление от готовността на „Дънди" да натоварва бюджета на инвестицията, но да съхрани природата на Ада тепе и да създаде средна класа в Крумовград.
Примерите са един от друг по-абсурдни, като например; [color=#ff0000]Да се измести хвостохранилището един метър по-нагоре, за да се запази важно местообитаване на костенурките. Интересно, как ще живеят тези костенурки под фойеверките на 7 хил. т взривни материали.[/color][color=#ff0000] В Крумовград, според Рашев, ще се появи доста голяма средна класа от копачи и обши работници, получаващи заплата от „Дънди'. Да се смееш ли или да плачеш. „В градчето щели да се върнат доста от образованите хора." И за какво ще си използват образованието?[/color]
Лошото е, че в пълното с недомислици и абсурди изложение на Рашев прозира истинското лице на така наречените „независими еколози, които в стремежа си да материализират своята „независимост', са готови да станат смешни в очите на интелигентните хора, а такива има дори и в Крумовград.

4. Проблемите на „Дънди са огромни. [color=#ff0000]Абсурдно е да се даде Оценка за съвместимост на проекта за златодобив Ада тепе със зоните по НАТУРА 2000. В България това би могло да се случи, но номерът няма да мине в Брюксел.[/color]
Ще дадем пример за сравнение. Край град Царево, Бургаска област, се разрушава туристически комплекс, тъй като е построен в зона на НАТУРА 2000, в Крумовград се унищожават 2 хил. дка гора с 850 хил. т опасни химически материали, 7 хил. т взривни материали, унищожаване на водата и въздуха в региона. Да съпоставим двата примера; край Царево няма оценка за съвместимост, край Крумовград има оценка за съвместимост по НАТУРА 2000. Как ще погледне Брюксел на този български абсурд.
[color=#ff0000][b]Друг огромен проблем е ЦИАНИДНАТА ОПАСНОСТ. Тя не е отпаднала, тя съществува в доклада за ОВОС в т. 1.1.2 Алтернатива за преработка на рудата. Като алтернатива (1) е предвидено флотационно и гравитационно обогатяване, като алтернатива (2) е предвидено цианидно извличане на златото. Тъй като ДОВОС се одобрява от Висшия екологичен съвет в цялост цианидите остават като вариант за работа. Във всеки един момент след одобряване на ДОВОС „Дънди" могат да сменят технологията. Защо при многократните им заявления, че се отказват от цианидите, те съществуват в ДОВОС?[/b][/color]

До ЕК в Брюксел вече има три сигнала за концесията Ада тепе. Мнението на експертите е, че при огромните нарушения на българското и европейското законодателство тази концесия няма никакъв шанс. За първи път на 8 юли т.г. министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков на въпрос в На-правото на хората от Крумовград да изложат своите възражения и страхове, заяви, че концесията все още НЕ Е ПОДПИСАНА, че тепърва ще се проучи европейският опит в тази насока. До сега Трайчо Трайков нападаше кмета на община Крумовград Себихан Мехмед и хората от Крумовград, че се поддават на манипулации.
Явно, за да има справедливост в България, тя трябва да се търси в Брюксел.

Спасов

*

 

Top