Част 1 на дело „Музей или Медресе”: Градихме с пари от кожи, нямаме строителни книжа

Сградата на днешния Исторически музей в Кърджали е вдигната с пари от продажба на кожи от курбански животни, като духовно училище се е издържала с отдаване на помещения под наем на тютюнопроизводители и военни, но за строежа й няма запазен нито един строителен документ.
Това стана ясно на първото заседание на Окръжния съд в Кърджали по казуса „Музей или Медресе“. Магистратите дадоха ход на делото, в което от Мюсюлманско изповедание -София настояват за собствеността върху земята и сградата на Историческия музей. Ответната страна е Министерството на регионалното развитие, представлявано в съда от юрисконсулта на Областна администрация Кърджали. Строителните експертизи от вещите лица все още не са готови, което обаче не попречи на първото заседание.
Теренът е бил закупен през 1922 година от кърджалийската мюсюлманска вероизповедна общност, а в периода 1923-1930 година е била построена сградата на мюсюлманското духовно училище, се твърди в обстоятелствената част на исковата молба. В нея се посочва, че през годините два от етажите са били използвани за тютюневи складове, както и за седалище на войскови части от 10-а дивизионна област, за което е било плащано наем. Под наем е бил даван и дворът, върху който са били отглеждани лозови масиви. През 1950 година теренът и сградата са били отнети в полза на държавата, твърдят от Мюсюлманско изповедание-София. Ищците претендират за собственост върху 18 400 квадратни метра застроена и незастроена площ, в които влиза и спортната площадка в съседство на музея. Мотивите за претенцията са на базата извлечение от данъчна книга от 1935 година. Разликата в квадратурата към настоящия момент, според ищците, е в грешка в нотариалния акт. В същото време обаче от Мюсюлманско изповедание не разполагат със строителни книжа.
В хода на делото ответната страна посочи, че в документите от 1950 година е посочено, че още от 1928 година имотът е държавен. Посочва се още, че сградата е строена чрез закона за трудовата повинност.

На снимката: Юрисконсултът на Областна администрация Васил Радев (вдясно) преди делото

hard admin

*

 

Top