Шанс за 44 безработни в Ивайловград

Диана МАРКОВА
44 безработни на социално подпомагане започнаха работа по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” в община Ивайловград. В началото на февруари по нея ще работят още 15 души, които имат регистрация в Бюрото по труда и ако не работят, получават социални помощи. Те са на минимална работна заплата в размер на 220 лева.
Проектът за наемането на безработните по тази програма е на общината. Включени са в различни комунално-битови дейности, ремонт и поддръжка на детски площадки и междублокови пространства, паркове и градини. Шест човека са назначени като домашни помощници, трима са социални консултанти, двама са за работа с ромската общност. В Домашния социален патронаж има допълнително още седем души.
Четирима имат задължението да почистват около паметници на културата в града и по селата. Осем са в аварийни групи. Безработните ще са на работа от 8 до 11 месеца.
Общината отново е най-големия работодател по тази програма. Финансирането е на стойност 127 000 лв.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

 

Top