130 дка спорт и зеленина! Хасан Азис: Кърджали ще има супер парк!

През месец май започва изграждането на третия етап на парк „Арпезос Север“
Кърджали ще разполага с най-уникалното парково съоръжение в страната, а 130 декара в централната част ще пратят града в челото за най-зеления общински център на Балканския полуостров.
Поредната крачка за това ще бъде дадена в началото на месец май, когато ще се направи първата копка на третия етап от парк „Арпезос-Север“. Нови 50 дка предстоят да бъдат „сглобени“ към мащабния проект. Стойността на следващия етап е 4 512 000 лева, осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие“. В третата част на мегаобекта ще бъдат направени футболно игрище с размери 45/75 м с изкуствено покритие и осветление, около него пък ще има терени за хандбал, баскетбол, волейбол, бадминтон, писти за кегелбан, терен за плажен волейбол, фитнес съоръжения и тенис маси. Спортната част ще разполага и с най-модерния скейт парк в страната, обеща кметът Хасан Азис. Тази част на парка ще има алейна мрежа, детски площадки, поливна система, както и алеи за специализирани автомобили. Зоната ще бъде озеленена с 600 дървета и храсти от 170 различни вида. Прекият достъп през пасарелката пък ще превърне парка в част и от квартал „Възрожденци“.
„Изпитвам гордост, че имаме възможността в Кърджали да разполагаме с това супер съоръжение. В страната няма подобен парк, който да е съсредоточил толкова много атракции върху своята площ. Много лесно спечелихме конкурсите за финансиране на този проект, защото екипът ни го подготви още през 2005 година, преди да влезем в Европейския съюз. Това беше проектираната дългосрочна визия за града. Подготвени са техническите проекти и за следващите етапи. Надяваме се до 20 май догодина да прережем лентата на готовата трета част на парка“, заяви кметът Хасан Азис.
До десетина дни ще бъде разчистена площадката, където ще бъдат специализираните машини, както и фургоните за строителите. Изпълнител на проекта ще бъде Обединение „Арпезос“, в което са включени кърджалийските фирми „Ардастрой“, „Караман“ и „Ел.изграждане“. „Строителите са местни и се надяваме поради тази причина да бъдат по-отговорни и съвестни при изпълнението на проекта“, заяви ръководителят на екипа арх. Петя Назърова. След приключването му ще бъдат назначени още работници по поддръжката на съоръжението, както и охрана. В парковата зона са предвидени и търговски обекти, но след като изтече 5-годишния мониторингов период от финансиращия орган.
До края на годината кметът Хасан Азис се надява да бъде построен и мостът, който свързва двете нива на парка. Той трябва да бъде изграден със собствени средства. След него ще започне строежа и на амфитеатъра, който ще бъде с 2000 места. Градоначалникът допълни, че предстоят и още изненади за кърджалийци при изграждането на четвъртата зона на „Арпезос-Север“.
„Кърджали ще има своя супер парк“, довърши Хасан Азис.
Нови плочки само по „България“
Нови тротоари и плочки ще има само по булевард „България“ в зоната от кръстовището на улица „Отец Паисий“ до магазин „Гейк“, както и в района на сградата на Общината. Това обяви главният архитект на Кърджали Петя Назърова. „За съжаление това се оказа една много скъпа инвестиция. Засега нашите възможности са за ремонт в централната градска част“, заяви Назърова. Плочките ще бъдат от бетон в размер 40/40.
24rodopi.com

Проект “Изграждане на парк “Арпезос-Север”  – III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоарите в град Кърджали”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помащ No BG161PO001/1.4-09/2012/020 от 20.05.2013 г.
Проектът се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд. Общата стойност е 4 512 305.57 лв., съфинансиране от ЕФРР 4 286 690,29 лв., собствен принос на община Кърджали: 225 615,28 лв. Срок за изпълнение на дейностите е 24 месеца.
Общата цел на проект “Изграждане на парк “Арпезос-Север”  – III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоарите в град Кърджали” е подобряване на качеството на живот в град Кърджали и засилване на ролята му на икономически и социален център, предоставящ достъпна и привлекателна градска среда за своите жители и посетители. Изграждането на III етап на парк “Арпезос-Север” е с обща площ 69 972 кв. м., от които 49 300м2 се финансират с настоящия проект. Това е продължение на вече изградените и въведени в експлоатация I и II етап на парка. Рехабилитацията и реконструкцията на тротоарите от своя страна обновява една от основните артерии в град Кърджали.
Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез реализацията на специфичните цели:
•          Повишаване качеството на градската среда, чрез разширяване на паркова инфраструктура, отговаряща на съвременните изисквания за високо качество на живот;
•          Създаване на условия за безопасно и сигурно придвижване в градската среда;
•          Подобравяне на достъпността на архитектурната среда за хора с увреждания и насърчаване на социалната им интеграция.
Основните дейности заложени в изграждането на парк “Арпезос – Север” и  рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали са:
•          Озеленяване;
•          Изграждане на алейна мрежа;
•          Изграждане на кътове за спорт, отдих и забавление;
•          Изграждане на паркова ВиК мрежа и автоматизирана поливна система;
•          Изграждане на ел. мрежа, алейно и прожекторно осветление;
•          Изграждане на система за видеонаблюдение;
•          Рехабилитация на тротоари по бул. „България“ и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. „Булаир“ до кръстовището с улица „Отец Паисий“. 
В проекта за озеленяване са разработени са смесени масиви, иглолистни масиви, пейзажни групи, алейна растителност и др., като в зоните с високи подпочвени води на мястото на стари заблатявания след извършването на земните работи ще се извърши озеленяване с дървесни и храстови видове подходящи за такива случаи. В  проекта за озеленяване са използвани над 170 вида и вариетети широколистни и иглолистни дървета, вечнозелени и листопадни храсти, декоративни треви, перенни и едногодишни цветя. Затревяването ще бъде изпълнено с подходящи тревни смески –  издържливи на утъпкване, за да е възможно пълноценното използване на поляните за игри и отсядане.
Алейна мрежа
 В трети етап продължава полагането на пешеходните алеи след реализираните по ОПРР  І и ІІ етапи. Настилките на алеите са няколко типа:                     
•          Главна алея, обслужваща пешеходното движение по посоката – Пазар на производителите – новия  пешеходен мост над р. Арда. В близост до Пазара на производителите е проектирано пространство с форум и кръгли цветарници като място за отдих, срещи и изчакване. Настилката на тази алея е комбинация от оцветени бетонни плочи и павета в растер или концентрични кръгове. Както настилките в целия парк носещото легло е с дебелина 60 см трошен камък,  съгласно препоръките на инженерната геология, отчитаща трудните теренни условия  с високо ниво на подпочвените води в бившата заливна тераса на Арда.
•          Обиколна алея с усилена арм. бетонна настилка за автомобили със специален режим – Противопожарна охрана, Полиция, Бърза помощ. Тъй като тази й функция ще бъде инцидентна в ширината на тази алея от 450 см. е включена и обиколната велоалея с ленти 2х1м, съответните маркировки и вело  пиктограми. Предвижда се тази алея да бъде от излят на място арм. бетон с обработена горна повърхност  и разширителни фуги през 10 м.
•          Обиколни алеи за разходка със плавни криви на трасетата свързваща и всички главни алеи. Настилката им се предвижда да бъде от оцветени в охра бетонни павета 10/20/6 см.
•          Второстепенни обиколни алеи с опесъчена настилка достигащи до всички привлекателни за гостите кътове в парка.
•          Предвиждат се и плочопътеки за инцидентни преминавания през тревните площи.
Водоотичането на главната алея се предвижда да се осъществява с обкантващи водооточни улеи с овално сечение и водооточни тела от полимербетон, както в І етап. Всички алеи ще бъдат разработени с наклони до 5% осигуряващи пълна достъпност за хората в неравностойно положение.
Спорт и кътове за отдих и забавления
В този етап е проектиран комплексът от спортни игрища и други съоръжения.
Спорт и забавления – Проектирани са следните спортни игрища: със настилка от изкуствена трева с вбит кварцов пясък и екофил:
•          Малко футболно игрище 45/75 м  с осветление за нощна – с настилка от изкуствена трева с вбит кварцов пясък и екофил:
С каучукова спортна настилка са следните игрища:
•          Комбинирано игрище за хандбал и баскетбол с мобилни баскетболни кошове;
•          комбинирано игрище за волейбол и бадмингтон – с трибуни за зрители и мрежа на метална конструкция;
•          Две писти за парков кегелбан по специален детайл с канал за връщане натопките и комплекти дървени кегли;
•          Пет стационарни тенис маси;
•          Вкопано в терена игрище за плажен волейбол с трибуни за зрители дренирано и защитено от отнасяне на пясъка от силен вятър;
•          Скейтпарк за младежите на с някои от най-интересните рампи и скейт съоръжения. В работния проект е разработен детайлно. Предвижда се всички рампи да бъдат от пластично обработен бетон от висок клас;
•          В близост до плажния волейбол е проектирана площадка с комплект от девет  стационарни уреда за фитнес – настилка плочи от гумен гранулат.
•          Детската площадка е с комбинирани детски съоръжения за трите възрастови детски групи /до 3 години, от 3 до 12 години и от 12-18 години/, Наредба №1 от 12 януари 2009 година за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, включително и съоръжения позволяващи игра и на деца в неравностойно положение. На всяка площадка ще бъде монтирана информационна табела на основание чл. 10, която ще включва изброената по Наредбата информация. Площадките за игра ще имат безопасни сервитутни отстояния между детските съоръжения и безопасни меки ударопоглъщащи настилки от гумен гранулат около тях, ще бъдат изпълнени с дебелина на слоя в зависимост от височината на свободното падане в съответствие с инструкциите на производителите им.
В проекта са предвидени и петна за необходимите обслужващи малки сгради и съоръжения – тенис кафе клуб с градински тераси, съблекални с душове, и малък бюфет при колективните игри. Тези обществени сгради са по друг етап с отделно финансиране.
Проектното решение е част от обект „Реконструкция и рехабилитация на тротоари в град Кърджали – обособена позиция ІІ”.
Конкретното проектно решение обхваща:
Зона 1 – територията от кръстовището на улиците „Републиканска” и „Отец Паисий” до кръстовището на бул.”България” с ул. „Булаир”.
Зона 2 – територията от кръстовището на бул.”България” с ул. „Булаир” до кръстовището на бул.”България” с ул. „Стефан Караджа” и пространството пред и северно от сградата на Общинска  и Областна администрация.
Зона 3 – територията от кръстовището на бул.”България” с ул. „Стефан Караджа” до кръстовището на бул.”България” с улица „Отец Паисий”.
Общо за трите зони – предвидени са скосяване на тротоарите и бордюрите при кръстовищата с наклон максимум 5% /1:20/ при минимална ширина на скосяването 1,20 метра. За изпълнението им е предвидена настилка с тактилни плочи с цвят контрастен на цвета на съседната настилка. Така ще се осигури безопасно придвижване на колички /на инвалиди и детски/.
Общо тротоарните настилки ще се изпълнят на пясъчна основа. Изключението е в следните зони:
•          Пространството пред Театъра
•          Пространството пред Общинска  и  Областна администрация
•          Алеята срещу главния вход на Общината
 Тъй като това са зони, в които преминават или влизат товарни и лекотоварни автомобили за зареждане и транспортиране на стоки и хора те са предвидени с усилена настилка – основа от армирана бетонова настилка и циментова замаска под тротоарните плочи.
   За всички зона са предвидени елементи за оформяне на пространството около дърветата – съществуващи и нови с градински бордюри. Ще се демонтират, почистят и монтират наново съществуващите чугунени решетки.
   За съществуващите осветителни тела по бул.”България” и ул. „Отец Паисий” е предвидено нова боядисване на стълбовете и подмяна на осветителите с енергоспестящи.
Елементи на градския дизайн
     В общото решение са предвидени следните елементи на градския дизайн:
     4.1 Пейки в новообразуваните кътове за отдих по бул.”България”, алеята срещу Общината и пред театъра.
     4.2 Перголи за засенчване над пейките по детайл
     4.3 Кошчета за отпадъци във всички зони и около местата за отдих – пред Театъра, пред Общината и по бул. „България”.
     4.4 Метални стойки за паркиране на велосипеди пред Общината и пред Пощата
      В процеса на реализация е наложително всички елементи  и продукти да бъдат избрани от каталози и мостри и вложени след съгласуване и одобрение от Проектантите.
Технико-икономически показатели – обособена позиция ІІ
     Проектното решение обхваща следните територии:
     Зона 1 –  6546 м2.
     Зона 2 –  7824 м2.
     Зона 3 –  3308 м2.
Площа подлежаща на реконструкция по бул.”България” и ул.”Миньорска” с обхват от кръстовището при магазин „Гейк” и ул.”Булаир” и прилежащите им терени по плана на гр.Кърджали обхваща 14 299м2.
Съгласно техническото задание проектът предвижда актуализирано решение за благоустрояване на посочените зони (подмяна на тротарни настилки и бордюри, нови елементи на градския дизайн), запазвайки максимално габарита и конфигурацията на съществуващите тротоарни и озеленени площи. Проектът обхваща следните мероприятия:
1. Подмяна на тротоарните настилки и бордюри по бул. „България“
Взимайки предвид ролята на бул. „България“ на централна градска артерия с голям човекопоток и съсредоточение на търговски обекти и центрове за обществено обслужване, проектът предвижда архитектурно-дизайнерско решение на площадните пространства оформени около кръстовищата  с ул.“Булаир“, с ул. „Миньорска“ с  ул. „Металург“ с по-изразена декоративност и наситеност на художествени мотиви на тротоарната настилка. Композициите на отделните площадни пространства са оформени чрез т.н. „насичане“ на тротоарната площ с ивици от бет.павета 10х10х5см и образуване на неравноделни и разнообразни по форма и конфигурация пана от различни по цвят бет.тротоарни плочи 40х40х5см, като направлението на редене на плочите за всяко пано е различно. Площта по тротоарите и около озеленените площи и кръстовища е решена от плочи 40х40х5см в ЦВЯТ 1(охра) и еднаква конфигурация – редене, успоредно на бордюрната линия. Съществуващата дървесна растителност е интегрирана чрез оформяне на легло чрез градински бордюри в основата на  всяко дърво. Леглото ще бъде запълнено с пласт речен чакъл.
2. Изграждане на велоалея по бул. „България“ и бул. „Беломорски“
Съгласно техническото задание се оформя новопредвидена велоалея по десния тротоар на бул.“България“ (движейки се от центъра към автогарата), която започва от кръстовището на магазин „Гейк“ и стига до кръстовището при автогарата, където пресича площадното пространство пред бл.Ракета и продължава по десния тротоар на бул.“Беломорски“ (движейки се от автогарата към центъра) – гледай Фигура 1. С оглед на очакваната интензивност на велосипедното движение и  тясната ширина на съществуващите тротари велоалеята е предвидена с ширина 1м – за еднопосочно движение съгласно  чл.118 ал.(1) от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Към определената широчина на велосипедната алея от двете й страни се предвижда разстояние 0,30 m, свободно от препятствия (стълбове, огради, пътни знаци и др.), за осигуряване на безопасността и сигурността на велосипедистите.


.

hard admin

*

 

Top