148 общински служители в Кърджали ще повишат професионалните си умения по проект

148 служители от общинската администрация и кметове в община Кърджали ще повишат професионалната си компетентност. Това ще стане чрез реализацията на проект „Общинска администрация Кърджали-професионална, ефективна и ефикасна“. Той е по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 130 324 лева.
„Чрез него ще се повишат професионалните компетентности и мотивация на кметове на кметства, кметски наместници и служителите в Общинската администрация. Проектът ще се реализира в продължение на 12 месеца, като той ще приключи през месец юли догодина“, заяви кметът на Кърджали Хасан Азис.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top