248 души подадоха молби за работа в социалните комплекси в Кърджали

248 човека са подали молби за работа в социалните миникомплекси в Кърджали, а 189 са допуснати до интервю.
По проект „Дом за всяко дете“ в града са изградени и предстои да бъдат въведени в експлоатация три Центъра за настаняване от семеен тип с обща разгърната площ – 1 495,73 кв.м и едно Защитено жилище с разгърната площ – 394,08 кв.метра
„В екипа, който ще обслужва трите центъра от семеен тип и защитеното жилище, ще влязат 43 души. От Общинска администрация бяха изпратени покани до всички кандидати и от понеделник се провеждат интервютата с тях“, поясни за 24rodopi.com Елисавета Кехайова, зам.-кмет на Община Кърджали.
Ще бъдат наети 13 детегледачи, 3 хигиенисти, 5 възпитатели, 3 готвачи, психолог, 2 социални работници, 13 медицински сестри, домакин. Ще има и двама ръководители – един за трите центъра и един за защитеното жилище.
Концепцията на проект „Дом за всяко дете“ предвижда функционирането в Кърджали на три центъра и защитено жилище, като базата е изградена съобразно нуждите на ползвателите. Целевата група на проекта са 36 деца с увреждания на възраст над 3 години, които са настанени в специализирани институции и 8 младежи с увреждания.
hard admin

*

 

Top