85 лица от област Кърджали в Национално проучване на факторите на риска за здравето

Изследователски екип към дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ започна проучване сред жители на област Кърджали по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020).
Проучването включва 85 лица на възраст от 1 до 65+ години, избрани на случаен принцип и разпределени по възрастови групи. Ще бъдат обхванати 6 деца на възраст от 1 до 6 години, 4 деца от 7 до 9 години, 11 на възраст от 10 до 19 години и 64 лица над 20-годишна възраст от общините Кърджали, Крумовград, Черноочене и Кирково.
Всички ще бъдат анкетирани чрез въпросници за основните рискови фактори тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност и нездравословно хранене, като анкетите на децата ще се попълват от родителите в срок до 29 ноември 2014 г. За нуждите на проучването на лицата, включени в него, ще бъдат направени измервания на ръст и тегло, а на възрастовите групи над 10 години ще бъде измерено и артериалното кръвно налягане.
Информацията, която екипите по места събират чрез това национално проучване е поверителна. Данните за всеки участник, получени по време на проучването, ще се съхраняват под номер, без да е известно името му.
Проучването е организирано от Министерството на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с Регионалните здравни инспекции по места. Провежда се в цялата страна и ще приключи на 15 декември 2014 г. Целта е да бъде събрана надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори за здравето, които са причина за развитие на хроничните незаразни болести – заболявания на сърдечно-съдовата система, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.
Изследователският екип от РЗИ – Кърджали благодари на кметовете на общини, началника на Регионалния инспекторат по образование и на директорите на детски и учебни заведения за оказаната помощ при организацията за провеждане на проучването на територията на област Кърджали.
24rodopi.com
hard admin

*

 

Top