EVN: Родопчани, вижте новите цени на тока!

EVN България Електроснабдяване обявява следните  цени  за продажба на електрическа енергия на клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно напрежение, снабдявани от дружеството в качеството му на Доставчик от последна инстанция, в сила от 1 август 2013 г.:
Цените са изчислени при цена на електрическата енергия, доставяна от Обществения доставчик на EVN България Електроснабдяване в качеството му на Доставчик от последна инстанция в размер на 0,10937лв./кВтч, без ДДС.
Цените са изчислени в съответствие с Методика за определяне на цените на електрическата енергия за доставчика от последна инстанция.
Клиентите на EVN България Електроснабдяване, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно напрежение, заплащат и следните цени за мрежови услуги:
– цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01247 лв./кВтч;
– цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,00890 лв./кВтч;
– цена за достъп за небитови клиенти до разпределителната мрежа – 0,01650 лв./кВт/ден.
hard admin

*

 

Top