Агенцията по горите: Изсъхнали са хиляди декари иглолистни гори в Кърджалийско, в сезона на дъждовете могат да прелеят язовири

Близо 60 000 декара иглолистни гори са из­съхнали и трябва да бъдат изсечени, заяви доц. д-р Янчо Найде­нов, директор на Лесо­въдна станция – София към Изпълнителната агенция по горите. То­ва е с около 20% повече в сравнение с 2012 г.
В момента загива­нето на иглолистни гори става масово край Харманли, Мъг­лиж, Хасково и в по- ниските райони около Кърджали, Плов­див и Велико Търново.
“Обикновено игло­листните дървета мо­гат да изкарат 200-300 години, но тези, които са на по-ниска надмор­ска височина, изкар­ват не повече от 50-60 години”, обяснява
Найденов.
Съхненето на гори­те повишава сериозно риска от преливане на реки и язовири, категорични са експерти.
“Районите с ниска надморска височина, където има реки и язо­вири, се залесяват изкуствено. Когато ва­ли, иглолистните дър­вета поемат част от водата и по този на­чин спасяват водоеми­те от преливане”, уточнява Найденов.
Специалисти изка­заха притеснения, че есента, когато е се­зонът на дъждовете, могат да прелеят много язовири, около които е изсъхнала иглолистната гора и се е наложило изсичане­то й.

—————————————————————–
Специална оферта в хотел Арбанаси за зимния сезон

hard admin

*

Top