АДА Тепе – Взривни дейности

Съобщение за предстоящи взривни работи за планирано извършване на производстсвени технологични взривявания на 02.08.2019 г. (петък), 06.08.2019 г.(вторник), 08.08.2019 г. (четвъртък), 13.08.2019 г.(вторник), 15.08.2019 г. (четвъртък), 20.08.2019 г. (вторник), 22.08.2019 (четвъртък), 27.08.2019 г. (вторник) и 29.08.2019 г.(четвъртък) в рудник „Ада тепе“

Във връзка с получено уведомително писмо от „Дънди Прешъс Металс Крумовград” EАД, Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

на всички граждани, на територията на гр. Крумовград и прилежащите към Ада тепе села и махали, за планирано извършване на производстсвено технологични взривявания на 02.08.2019 г. (петък), 06.08.2019 г.(вторник), 08.08.2019 г. (четвъртък), 13.08.2019 г.(вторник), 15.08.2019 г. (четвъртък), 20.08.2019 г. (вторник), 22.08.2019 (четвъртък), 27.08.2019 г. (вторник) и 29.08.2019 г.(четвъртък). Взривните работи ще бъдат изпълнени съгласно одобрения проект на „Минна Компания Петров” в интервала между 14:00ч. и 16:00ч.

За целите на безопасността е предвидена методика на изпълнение на взривни работи:

Ще бъде предвидено отцепление на потенциално опасната зона. Опасната зона за хора и машни е с радиус 450 м. Оцеплението на опасната зона се извършва от постове които не недопускат техника, хора и животни в горепосочения периметър.
Провеждането на взривните работи ще бъде извършено в следната последователност:
Първи взрив – Предупредителен звуков сигналза започване на взривните работи, след което всички хора и машини трябва да се изтеглят извън опасната зона.
Втори взрив – Предупредителен звуков сигнал. Сигналът се подава 5 минути след първияи указва че производственото взривяване ще бъде инициирано след 5 минути.
Трети взрив – Производственоно взривяване е инициирано.
Четвърти взрив – сигнал „Отбой”.
След четвъртия взрив – се разрешава завръшане и преминаването на хора и машини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *