Ада тепе – 10 месеца преди златодобива (снимки, видео)

След 10 месеца се очаква да започне реалният добив на Ада тепе. През март догодина стартира строителството на рудника, а към момента инвестицията е изпълнена на 50%. Това обяви на първа пресконференция пред медиите изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс-Крумовград” д-р инж. Илия Гърков. Добивът и преработката на златосъдържащи руди ще се извършва с едни от най-модерните технологии в цял свят. Част от тях вече са били внедрени в другия рудник на компанията – този в Челопеч. Флотационният процес ще е последно поколение, като чрез него ще се спестява в пъти повече електрическа енергия. „Тази т.нар. „зелена икономика” вече успешно прилагаме в Челопеч. Там намалихме разхода на енергия въпреки, че увеличихме прозводството два пъти”, посочи Илия Гърков.

Добивът ще се извършва по способа на милисекундно взривяване, единствено при подходящи метеорологични условия-тоест няма да се прилага при силен вятър и температури над 40 и под минус 13 градуса. Тежко оборудване няма да минава през урбанизирани територии, а от компанията осигуряват постоянен мониторинг на околната среда, който покрива всички компоненти за предотвратяване на негативен ефект. Извършва се преместване и съхраняване на повърхностния почвен слой, ще се оросяват пътищата в зоната на строителството. Изработени са канавки за дъждовни води и временни утаители за пречистване на водите. На рудника няма да има хвостохранилище, а интегрирано съоръжение за депониране на минни отпадъци. Пред завършване е огромно депо за подпочвена и дъждовна вода, която ще се използва при добива. Изградено е и аварийно депо за съхраняване на материала при аварийни ситуации.

„Ще бъдат използвани води, генерирани от обезводняването на хвоста и дъждовни води, паднали на територията на обекта. При възникване на необходимост от заустване на води, те ще бъдат пречиствани до питейно качество. Отпадъчните битово-фекални води ще бъдат пречиствани и използвани в производствения цикъл. Преработката на рудата ще се извършва чрез флотация до концентрат със съдържание на злато и сребро, който ще се извозва за преработка. Отпадъкът от флотацията се обезводнява до гъста пастообразна маса и се подава по тръбопровод заедно с отпадна скала за депониране в интрегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци”, обясни процеса инж. Илия Гърков.
Реален старт на златодобива предстои да бъде даден през третото тримесечие на следващата година.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap