Ада тепе – 10 месеца преди златодобива (снимки, видео)

След 10 месеца се очаква да започне реалният добив на Ада тепе. През март догодина стартира строителството на рудника, а към момента инвестицията е изпълнена на 50%. Това обяви на първа пресконференция пред медиите изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс-Крумовград” д-р инж. Илия Гърков. Добивът и преработката на златосъдържащи руди ще се извършва с едни от най-модерните технологии в цял свят. Част от тях вече са били внедрени в другия рудник на компанията – този в Челопеч. Флотационният процес ще е последно поколение, като чрез него ще се спестява в пъти повече електрическа енергия. „Тази т.нар. „зелена икономика” вече успешно прилагаме в Челопеч. Там намалихме разхода на енергия въпреки, че увеличихме прозводството два пъти”, посочи Илия Гърков.

Добивът ще се извършва по способа на милисекундно взривяване, единствено при подходящи метеорологични условия-тоест няма да се прилага при силен вятър и температури над 40 и под минус 13 градуса. Тежко оборудване няма да минава през урбанизирани територии, а от компанията осигуряват постоянен мониторинг на околната среда, който покрива всички компоненти за предотвратяване на негативен ефект. Извършва се преместване и съхраняване на повърхностния почвен слой, ще се оросяват пътищата в зоната на строителството. Изработени са канавки за дъждовни води и временни утаители за пречистване на водите. На рудника няма да има хвостохранилище, а интегрирано съоръжение за депониране на минни отпадъци. Пред завършване е огромно депо за подпочвена и дъждовна вода, която ще се използва при добива. Изградено е и аварийно депо за съхраняване на материала при аварийни ситуации.

„Ще бъдат използвани води, генерирани от обезводняването на хвоста и дъждовни води, паднали на територията на обекта. При възникване на необходимост от заустване на води, те ще бъдат пречиствани до питейно качество. Отпадъчните битово-фекални води ще бъдат пречиствани и използвани в производствения цикъл. Преработката на рудата ще се извършва чрез флотация до концентрат със съдържание на злато и сребро, който ще се извозва за преработка. Отпадъкът от флотацията се обезводнява до гъста пастообразна маса и се подава по тръбопровод заедно с отпадна скала за депониране в интрегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци”, обясни процеса инж. Илия Гърков.
Реален старт на златодобива предстои да бъде даден през третото тримесечие на следващата година.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *