Айдън Осман с подарък за Даскалово-игрище и водоснабдяване

Две нови придобивки имат жителите на село Даскалово. На импровизирано тържество кметът на община Черноочене Айдън Осман откри официално допълнителното водоснабдяване и ново баскетболно игрище. Досега водоснабдяването на селото се извършваше по гравитачен път от естествен извор и плитки дренажни съоръжения и затова нямаше нужните експлоатационни ресурси.

„Често при валежи от дъжд и сняг водата помътняваше”, каза Айдън Осман. В резултат от проучване от общинската администрация и проведени срещи с местните жители се стигна до идеята да се работи по проект за допълнително водоснабдяване на селото. Каптажът от извор „Буюк кая” е изграден през 2009 г. Строително-монтажните работи включваха с каптиране на извора, изграждане на черпателен резервоар, помпена станция, санитарно-охранителна зона, напорен резервоар и тласкател.

Сега допълнително се подава около 40-60 кубика вода на денонощие.

Проектът се финансира изцяло със собствени бюджетни средства на Община Черноочене.

Новото баскетболно игрище е реализиран по спечелен от Община Черноочене проект по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони.

Айдън Осман връчи на кмета на село Даскалово Гюнер Апти общо 6 ключа. От тях единия е за игрището, а пет за допълнителното водоснабдяване.—————————————————————–
ПАРФЮМ Christian Dior Addict 100мл за жени на СУПЕР ЦЕНА 30лв

hard admin

*

Top