Айхан Мюмюн е горски шеф №1 в Момчилград

Инж. Айхан Мюмюн пое Държавното горско стопанство в Момчилград.
Преди назначението той бе старши лесничей в Джебел. В трудовата си биография Мюмюн е заемал и началническия пост в горското стопанство в Джебел.
hard admin

*

Top