Академия БГ дава на бизнеса 40 нови професионалисти

40 нискоквалифицирани и безработни млади хора от Кърджали ще могат да се включат в обучителните курсове на Сдружение „Академия БГ”, обяви председателят на Управителния съвет доцент Васко Василев. Сдружението ще работи по проект „Алтернатива за професионална реализация на безработни лица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проекта е и Бюрото по труда в Кърджали, откъдето приоритетно ще бъдат насочвани бенефициентите-лица от уязвимите групи. Те включват младежи до 29 години, жени отсъствали дълго време от работа, поради майчинство, неактивни лица. Според доцент Василев причина за избора на тази целева група е посоченото в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали, че в структурата на безработицата традиционно най-голям е делът на нискоквалифицираните и ниско образовани безработни.

Проектът ще предложи 4 курса на обучение за придобиване на част от професиите „Продавач-консултант”, „Ресторантьор”, „Сервитьор-барман” и „Готвач”. Те са подбрани съобразно факта, че градът край Арда става все по-предпочитана туристическа дестинация. Като един от основните проблеми за устойчивото развитие на Кърджали обаче е недостатъчно големия брой квалифицирани лица. „Друга причина за избора на именно тези професии са направените консултации с местния бизнес-хотели и ресторанти. Предприемачите в тази област обясняват, че в последните години има недостиг на добре подготвени кадри точно в тези професии, което пък от своя страна води до проблем с качеството на предоставяните от бизнеса услуги”, заяви доцент Василев.

Очаква се курсовете да стартират към средата на месец март. Хорариумът на всички тях е от 300 часа, като само в специалност „Ресторантьорство” той е 600 часа. Обучението ще се провежда в центъра на „Академия БГ” в Кърджали, като също така то включва практически занятия. По програмата е предвидена и стипендия на обучаващите се. Всеки от тях ще получава по 8 лева на ден по време на курса.

hard admin

*

Top