Акиф Акиф: Догодина изграждаме нови детски площадки в 10 населени места

Общите правила за приемане в детските градини бяха обсъдени на работна среща между кмета на община Момчилград Акиф Акиф и директори на детските градини. Както е известно, през настоящата учебна година за първи път в община Момчилград бе въведен критерият „райониране” за прием в детските градини и обединени детски заведения. През изминали години основен проблем за родителите бе това, че нямаха право да ползват предимство, за да запишат децата си в най-близкото детско заведение. Целта на администрацията е приемът да бъде съобразен с разположението на детските градини по Административни бюра.
Кметът Акиф Акиф извести, че за 2015 година се планира изграждане на нови детски площадки в десет населени места, за да има къде да играят децата през свободното им време и да не влизат в детските градини. „Залагаме на последователност и прецизност в тази насока и резултатите вече са налице. За тази календарна година успяхме да изградим детски площадки в осем села”, припомни той и добави, че още три детски съоръжения са построени чрез проекти по ПУДООС „За чиста околна среда”.
„Наш водещ приоритет е да създадем уютна атмосфера и благоприятна среда в детските ни градини, където децата да преминат през качествен образователен и възпитателен процес. Радващо е, че в общинския център нито една детска градина не изпитва проблеми с отопление през зимния сезон, но сме наясно, че все още има доста проблеми за решаване”, бе категоричен градоначалникът.
Тази година местната управа стартира строителни дейности по саниране и обновяване сградата на ЦДГ „Щастливо детство” със средства, заделени от хазната на местния бюджет. След цялостно приключване на ремонта всички забавачки в общинския център ще бъдат с обновена база. Още през 2010 г. община Момчилград реализира проект по ОП „Регионално развитие” за саниране на детските градини ЦДГ “Здравец”, ЦДГ “Зорница” и Детска ясла „3-ти март”. Тази година с общински пари бяха освежени кухненските блокове на всички забавачки. Инсталирана е аспирационна система. Закупени са нови столове за децата и оборудване за персонала.
От своя страна директорите споделиха своите очаквания за подобряване на базата през идните години и изказаха благодарности за усилията на ръководството на общината. Те се обединиха около предложението такива срещи да се провеждат периодично, поне три пъти в рамките на учебната година.
24rodopi.com
hard admin

*

Top