Акиф Акиф: Няма опасност от преливане на водоемите в Момчилград

„Микроязовирите и състоянието на речните корита на територията на община Момчилград се следят и няма опасност от преливане”. Това съобщи кметът Акиф Акиф. Той увери, че местната власт е готова за зимното поддържане и има готовност да се справи с възникналите проблеми. Общината е извършила подготовка на микроязовирите за зимата още през летния сезон. Почистени са отводнителните канали, преливниците. Предприети са необходимите мерки за почистване на речните корита. Има доста свободен обем и може да се поеме допълнителни количества вода. Още в началото на есенния сезон са направени необходимите констативни протоколи за състоянието на микроязовирите и са връчени на арендаторите и собствениците им. Почистени от растителност са критичните участъци-мостове, стеснени участъци.
Градското дере до вливането си в река Върбица е в относително добро състояние. Извършени са работи по корекция и поддържане на проводимостта на речното корито. Осигурена е проводомост на коритото на река Нановишка, като са изсечени и почистени дървета и храсти. Училищата, детските градини, детските ясли и болницата са предупредени за зареждане с необходимото количество горива и необходимите запаси.
24rodopi.com
hard admin

*

Top