Акционери на Булгартабак купуват земи в Кърджалийско

Акционери на Булгартабак са големи купувачи на земи с компенсаторки, става ясно, след като областните дирекции Земеделие в Кърджали и Благоевград публикуваха протоколите с резултатите от търговете за продажба на държавни земи срещу поименни компенсационни бонове (ПКБ). Това обобщават експертите от Инвестор Бг.

В Благоевград има 64 кандидати, а в Кърджали 203, като цените на имотите са до няколко пъти над минималните. В следващите дни се очакват и резултатите от останалите 24 търга в 24 други области.

Резултатите в област Кърджали

В тази област има подадени 203 заявления, като за парцел от 330,525 дка в с. Багрилци община Крумовград са предложени 263 лв./дка от “Биопродукти България” ЕООД и 175 лв. на декар от “Нов Фермер” ЕООД. Началната цена е била 78 лв./дка, или 3,37 пъти по-ниско от най-високата предложена цена.

Резултатите в Благоевградска област

Пасище в Банско с площ от 12,444 дка (9-та категория) и начална цена от 80 лв./дка е класирано при цена от 750 лв./дка (първо място) и 250 лв./дка (второ място). Класираният на първо място е Николай Рашев, като ако не се яви в определения срок, право на покупка ще има вторият, а именно “Агроленд Консулт” ЕООД.

Друг имот от началото на списъка е ливада (6-та категория) с площ от едва 1 дка в с. Дагоново, община Белица, с начална цена от 200 лв. на декар. На първо място е класиран Мехмед Гагъм с предложена цена от 1 020 лв., а на второ – Милена Бунцева с 480 лв.

“Агроленд Консулт” ЕООД е предложил цена от 486 лв./дка за един от най-големите парцели в областта, а именно ливада 9-та категория в землището на село Якуруда с площ от 159,034 дка. Началната цена е била 102 лв./дка.

За Биопродукти България ЕООД и Агроленд Консулт ЕООД

Двете фирми не са нови лица за капиталовия пазар. Те са свързани с “Булгартабак холдинг”, “София-БТ” и “Благоевград-БТ”.

На общото събрание на акционерите в “София-БТ” от 25 юни 2012 г. “Биопродукти България” ЕООД гласува с 6 510 акции (0,53% от капитала).

“Агроленд Консулт” ЕООД държи 347 773 акции, или 4,7% от “Булгартабак холдинг” АД към 13-и юни тази година.

“Агроленд Консулт” ЕООД е държало и 42 953 акции от “Благоевград-БТ” АД, а “Биопродукти България” ЕООД – други 34 027 акции от дружеството към 11-и юни 2012 г. Това са съответно 1,6% и 1,26%.

hard admin

*

Top