Акция на НАП в Ардино, разясниха кампанията на кметовете

Новите моменти в данъчно-осигурителната кампания на Национална агенция по приходите (НАП) бе основната тема, обсъдена по време на редовната месечна работна среща на ръководството на община Ардино с кметове и кметски наместници. Гост бе и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям.
Даниела Павлова, старши инспектор по приходите в НАП-Кърджали, разясни на селските управници основните изисквания при деклариране на доход от реалиизрана продукция от земеделците и тютюнопроизводителите. Тя засегна и въпросът с декларирането на субсидиите получени от стопаните.
От НАП-Кърджали представиха и услугите, които клиентите на агенцията могат да ползват с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от офиса на НАП. „Чрез него всеки може да провери осигурителния си доход, трудовия договор, има ли задължения от данъци и осигуровки, членство в пенсионен фонд”, уточни Павлова.
Адриан Янев, началник на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” при ДФ „Земеделие” в Кърджали и Атанас Чочев от общинска служба „Земеделие” запознаха присъстващите с новите схеми, мерки и изисквания на тазгодишната кампания за директни плащания на площ.
Друга тема, която бе дискутирана по време на кметската среща, бе Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Ардино. Старши инспектор Веселин Събев, началник на Районна служба „ПБЗН” в Ардино уточни, че е започната процедура за набиране на доброволни формирования, които ще се състоят от минимум 15 души.
Зюлфие Ибрямова, изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино, запозна селските кметове с графика за приемане на молби-декларации по кметства за улеснение на гражданите.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top