Алпинисти катерят Дяволския мост, ремонтират го

Продължава усилената работа по изпълнение на проекта “По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”, който стартира през април тази година. С реализирането му родопската община ще гарантира по-лесен достъп до емблемата на Ардино – Дяволския мост.
В момента се извършва рехабилитация на общинския път Ардино – село Дядовци, а на самия мост вече започнаха реставрационни и консервационни дейности, стената се почиства от растителност като за целта са привлечени и алпинисти.
“На различните обекти са ангажирани около 70 души, работи се събота и неделя. Фирмите изпълните обещават да завършват основните дейности до края на тази година”, твърди зам.- кметът Наско Кичуков.
Освен новата 4-5 км пътна отсечка от Ардино до Дяволски мост се предвижда реставрация, консервация, оборудване и експониране на културно-историческите и природни атракции – Дяволския мост, тракийското светилище „Орловите скали”, Барутчийницата в Ардино.
„Привличането на европейски средства не беше никак лесно, но съм убеден, че сме на път да разрешим проблемите за опазването и експонирането по привлекателен начин на недвижимите културни ценности от национално значение и да осигурим достъпа до тези атракции”, каза при старта на проекта кметът Ресми Мурад.
Дяволският мост е един от най-отличителните и запомнящи се мостове в цяла България, включен е в много туристически пътеводители и албуми. Височината на централния свод на моста е 11, 50 м., ширината на моста е 3,50 м, 56 м е дълъг. Изграден е на древен път през Родопите, свързващ Беломорието с Горнотракийската низина.
Проектът е на стойност 3.4 млн. лева и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.
Снимка: Ирина Ангелова, Стандарт
hard admin

*

Top