Ани Василева и Гюлер Солак – на финал в конкурса за шеф на „Местни данъци и такси“ в Момчилград

Ани Георгиева Василева и Гюлер Зекерие Солак са допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел „Местни данъци и такси” към Общинска администрация – Момчилград.

Двамата кандидати ще се явят на тест на 15 август.

Условията предвиждат решилите успешно теста да се явят на защита на концепцията и интервю.

hard admin

*

Top