АПИ: Започва изплащането на отчуждени имоти в 11 села в Момчилград, Джебел и Кирково

Агенция „Пътна инфраструктура” започва изплащането на обезщетенията на собственици на имоти в общините Момчилград, Джебел и Кирково, съобщиха от АПИ. Те са във връзка с изграждането на пътя Кърджали-Подкова, връзка „Фотиново”, както и мерките за укрепване и стабилизиране на пътни участъци и удължаване мост над река Върбица. Отчуждените имоти са в землищата на селата Балабаново, Върхари, Седлари, Садовица, Загорско, Великденче, Илийско, Брегово, Върбен, Островец и Хаджийско.
Паричните обезщетения са определени с влязло в сила решение на Министерски съвет.
„За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура”, на адрес гр. София, бул. „Македония” № 3, следните документи, доказващи правото на получаване на определеното обезщетение: заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост на имота; актуална скица на имота; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците, или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите или, в случай на съдебно обжалване, копие от постановеното съдебно решение”, уточниха от АПИ.
Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в „Банка ДСК” ЕАД.
 24rodopi.com
hard admin

*

Top