Ардино гради паркове, ремонтира тротоари с близо 1 млн. лв.

Община Ардино стартира още един проект – „Подобряване на средата за живот чрез разработване на интегриран план за обновяване на град Ардино и селата Горно Прахово, Брезен, Чубрика и Млечино”. Той е финансиран по Програма за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Общата стойност на разработката е 966 448,00 лв., срокът на изпълнение – 12 месеца.
Основните обекти, които ще бъдат изцяло обновени, са: благоустрояване на централния градски парк, изграждане на парк в центъра на с. Горно Прахово и тротоарни настилки на улици, възстановяване и ремонт на бордюри и тротоарни настилки по улици „София” и „Орлови скали” в Ардино и изготвяне на интегриран план за обновяване на Ардино.

На улица „София”, където се направи символична първа копка на мащабния проект, кметът Ресми Мурад изрази задоволството си, че отново подемат да реализират благоустройствени идеи за превръщане на община Ардино в привлекателно място за живот и бизнес с балансирано развитие и обновяване както на градската среда, така и средата в селата. „Това е логично продължение на успеха, който сме показали и доказали по-рано”, сподели кметът.

hard admin

*

Top